Барилга угсралт, инженеринг, газрын тосны даатгал

SYNNEX Барилга угсралтын гүйцэтгэгчийн бүх эрсдэл (CAR) даатгал нь барилгын төсөл дээр үүсэх эрсдэлийн хоёр үндсэн төрөл болох эд хөрөнгийн хохирол, гуравдагч этгээдийн гэмтэл, хохирлын нэхэмжлэлийг хамгаалалтыг багтаадаг стандартын бус даатгалын бодлого юм. Эд хөрөнгөнд учирсан хохирол нь барилга байгууламжийг зохисгүй барих, засварын явцад гарсан хохирол, талбай дээр түр зуурын ажил хийх явцад гарах эвдрэл зэрэг хохирлууд хамаарна.

Барилга угсралтын бүх эрсдэл (EAR) даатгал нь аливаа төрлийн машин механизм, үйлдвэр, төмөр хийцийг босгохтой холбоотой бүх төрлийн эрсдэл, түүнчлэн угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байгаатай холбогдуулан эд хөрөнгийн гэмтэл, гуравдагч этгээдийн биед учирсан гэмтэлтэй холбоотой нэхэмжлэлийг хамгаалдаг.


CAR: Барилга угсралтын гүйцэтгэгч: Зам, гүүр, хонгил, нисэх онгоцны буудал, боомт, усан цахилгаан станц, далан, уурхай зэрэг дэд бүтцийн төслүүдэд.

EAR: Барилга угсралт: аж үйлдвэрийн үйлдвэр, боловсруулах үйлдвэр, цахилгаан станц, төмөрлөгийн үйлдвэр, цементийн үйлдвэрүүд

Газрын тос, Нефть, байгалийн хийн даатгал нь газрын тос, хийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас үүдсэн аливаа осолоос хүний амь нас, хүрээлэн буй орчин, эд хөрөнгийг хамгаалсан даатгалын бодлого юм.

Нефть, байгалийн хийн үйлдвэрлэл нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үе шат бүрт өвөрмөц эрсдлийг бий болгодог бөгөөд тус даатгал нь газрын тосны бүх гурван сегментэд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын эрсдлийг хамгаалах төрөл бүрийн төлөвлөгөө гаргаж өгдөг. Газрын тос, байгалийн хийн салбарын даатгалын бодлогыг өвөрмөц болгодог зүйл бол хүн, амьтан, хүрээлэн буй орчныг аюулгүй байлгах үүднээс энэ салбарт мөрдөж буй улсын болон холбооны дүрэм журмыг хангах юм.

 • Барилга угсралтын ажлын даатгал
 • Барилга угсралтын бүх эрсдэлийн даатгал
 • Тоног төхөөрөмжийн даатгал
 • Хөрөнгийн даатгал
 • Бараа материалын даатгал
 • Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн даатгал
 • Тусгай зориулалтын машин механизмийн даатгал
 • Автотээврийн хэрэгслийн даатгал
 • Ажиллагсдын хариуцлагын даатгал
 • Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
 • Удирдах ажилтны хариуцлагын даатгал
 • Барилга угсралтын хариуцлагын даатгал
 • Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
 • Операторын хариуцлагын даатгал
 • Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
 • Гэрээний хариуцлагын даатгал
 • Ачаа тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал
 • Ажиллагсдын гэнэтийн ослын даатгал
 • Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал
 • Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны даатгал
 • Гүйцэтгэлийн баталгааны даатгал


SYNNEX -тэй ажилласнаар үүсэх давуу талууд

Оновчтой шийдэл

Бид таны бизнесийн үйл ажиллагаанд эрсдэлийн үнэлгээ хийж, түүнд тохирсон даатгалын хүртээмжтэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг олон улсын байгуулагуудтай хамтран хүргэдэг.

Эрсдэлийн байршуулалт & Даатгагч, давхар даатгагчийн зэрэглэл

Дотоодын даатгалын зах зээл дээр мэргэжлийн түвшинд таны эрсдэлийн удирдлагын зөвлөх байж даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, гэрээний нөхцөлүүдийг тусгайчлан боловсруулж, даатгуулагчийн эрх ашигийг төлөөлөн ажиллана.

Туршлага 10+

Олон улсын даатгалын зах зээл дээр давхар даатгалын хөтөлбөрийг байршуулан ажилладаг

Өрсөлдөхүйц хураамж

Зах зээлийн боломж нөхцөлд тааруулсан хураамжийг бид санал болгодог