Уул уурхайн даатгал

SYNNEX Уул уурхайн даатгал нь бизнесийн даатгалын төрөлжсөн хэлбэр юм. Таны уул уурхайн компанид тухайн салбарын аюулаас хамгаалахын тулд шаардлагатай байж болох бүх хамгаалалт, сонголтуудыг санал болгодог. Ихэнх бизнесийн даатгалын бодлогын нэгэн адил дээрх даатгал нь хариуцлага, эд хөрөнгө, орлогын хамгаалалтыг хамт авч болдогоороо давуу талтай.

Уул уурхайн даатгалын бүтээгдэхүүн нь уул уурхайн бизнес эрхлэгчид тус салбарын өвөрмөц онцлогтой хэд хэдэн хамгаалалт санал болгож байна.

 • Уул уурхайн хөрөнгийн даатгал
 • Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн даатгал
 • Тусгай зориулалтын машин механизмийн даатгал
 • Барилга байгууламжийн даатгал
 • Тоног төхөөрөмжийн даатгал
 • Суурилуулсан болон зөөврийн тоног төхөөрөмжийн даатгал
 • Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
 • Ерөнхий хариуцлагын даатгал
 • Операторын хариуцлагын даатгал
 • Ачаа тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал
 • Ажиллагсдын хариуцлагын даатгал
 • Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
 • Удирдах ажилтны хариуцлагын даатгал
 • Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
 • Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
 • Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал
 • Ажиллагсдын гэнэтийн ослын даатгалSYNNEX -тэй ажилласнаар үүсэх давуу талууд

Оновчтой шийдэл

Бид таны бизнесийн үйл ажиллагаанд эрсдэлийн үнэлгээ хийж, түүнд тохирсон даатгалын хүртээмжтэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг олон улсын байгуулагуудтай хамтран хүргэдэг.

Эрсдэлийн байршуулалт & Даатгагч, давхар даатгагчийн зэрэглэл

Дотоодын даатгалын зах зээл дээр мэргэжлийн түвшинд таны эрсдэлийн удирдлагын зөвлөх байж даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, гэрээний нөхцөлүүдийг тусгайчлан боловсруулж, даатгуулагчийн эрх ашигийг төлөөлөн ажиллана.

Туршлага 10+

Олон улсын даатгалын зах зээл дээр давхар даатгалын хөтөлбөрийг байршуулан ажилладаг

Өрсөлдөхүйц хураамж

Зах зээлийн боломж нөхцөлд тааруулсан хураамжийг бид санал болгодог