Олон улсын хамтын ажиллагаа

SYNNEX даатгалын брокер компани нь олон улсын нэр хүнд бүхий 60 орчим давхар даатгалын түнш байгууллагуудтай хамтран ажилладаг бөгөөд эдгээр байгууллагууд нь олон улсын зээлжих зэрэглэл тогтоогч байгууллагуудаас өндөр үнэлгээ авсан даатгалын байгууллагууд юм.

Дотоодын хамтын ажиллагаа

Бид дотоодын тэргүүлэх бизнесийн болон даатгалын компаниудтай нягт, урт хугацааны хамтын ажиллагаа тогтоон ажиллаж байна.