Туршлага

Synnex нь 9 жилийн хугацаанд олон улсын болон дотоодын салбартаа тэргүүлэгч, мэдлэг туршлагатай, чадварлаг баг, хамт олон, харилцагчдын хамтаар үргэлж манлайлагч байж, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад мэргэшсэн зөвлөх болон зуучлалын үйлчилгээгээ үзүүлж байна.

Манай Даатгал болон Давхар даатгалын туршлагын хураангуй:

-МУ-ын нийт агаарын хөлгийн 94%- ийг шууд болон давхар даатгалын брокероор томилогдон даатган, эрсдэлийг ОУ-ын зах зээлд байршуулан ажиллаж байна.

-Иргэдийн даатгалын бүтээгдхүүнийг “Дуудлагын даатгал”-ийн үйлчилгээгээр харилцагчдад 6 дахь жилдээ тогтвортой үйлчилж байна.

-100 гаруй аж ахуй нэгж, гадаадын давхар даатгалын компаниудтай хамтран ажиллаж байна. 

-Даатгалын зуучлалын зах зээлд дангаараа 17% -ийг эзэлж байна.

-Зуучилсан даатгал болон давхар даатгалын орлогоороо 1 дүгээрт бичигдэж байна.

-17 мянган даатгуулагч, харилцагчдад даатгалын зуучлалын үйлчилгээ үзүүлж байна.

-954 тэрбум төгрөгийн үнэлгээ бүхий агаарын хөлгүүдийг олон улсын зах зээлд байршуулсан.