Монгол улсын агаарын ачаа тээврийн салбар - Агаарын хөлгийн тойм мэдээ хүргэж байна.


Европын Airbus Group болон AirAsiа нар анхны A330neo загварын нисэх онгоцыг танилцууллаа.


E190-100LR маягийн шинэ агаарын хөлгийг Хүннү Эйр ХХК үйл ажиллагаандаа нэвтрүүллээ.